Opiniones Česká správa sociálního zabezpečení

CORONAVIRUS: ¿Te sientes seguro en tu trabajo?

¿Qué medidas toma tu empresa contra el coronavirus? ¿Hay teletrabajo?

axel noticias

¿Ya habéis leido la última entrada de Česká správa sociálního zabezpečení?

Blíží se termín podání Přehledů o příjmech a výdajích OSVČ

Každá osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), která vykonávala alespoň po část roku samostatnou výdělečnou činnost, má povinnost podat příslušné správě sociálního zabezpečení Přehled o příjmech a výdajích OSVČ a dalších údajích za daný rok. OSVČ bylo umožněno podat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2019 bez sankcí až do 18. 9. 2020, avšak za podmínky, že k tomuto datu zároveň uhradí i doplatek pojistného za rok 2019. Pak bude OSVČ prominuto penále, které by jinak musela platit za opožděnou platbu.

Merche

Es un buen trabajo ya que al primer dia ya se notaba el buen ambiente, y al enseñarnos como iban las cosas alli fueron específicos y nos dieron tiempo para adaptarnos, trabajo como secretaria en el pago de las primas y me he desarrollado mucho.

FE
Česká správa sociálního zabezpečení recientemente recluta para puestos de trabajo:

Posudkový lékař/posudková lékařka v oddělení lékařské posudk...

admin

Česká správa sociálního zabezpečení sigue sin tener ninguna opinión aquí y muchas personas están pensando en buscar empleo en esta empresa. Escribe lo que piensas sobre este empleador, tu opinión es importante.


Comparación de empresas competidoras:

Valoración de la empresa
2
1
3
Numero de ofertas
5
1828
39
Contenido de la última opinión.
Česká správa sociálního zabezpečení compartió nuevas noticias en su sitio web, ¿Habéis leido?
*ADECCO OFFICE. Estas buscando un nuevo reto profesional? hablas francés? Esta es tu oportunidad! Desde Adecco seleccionamos camarero/a para important...
Oracle los cuales lideran la nube. Desde las aplicaciones empresariales inteligentes hasta la infraestructura, entregamos las tecnologías emergentes d...
sergy noticias

Česká správa sociálního zabezpečení compartió nuevas noticias en su sitio web, ¿Habéis leido?

Vstup do budov ČSSZ je možný pouze za použití ochranných prostředků dýchacích cest

V souvislosti s rozvolněním plošných opatření dochází k nárůstu počtu nakažených v rámci nově vzniklých lokálních ohnisek napříč regiony ČR. Proto je třeba s ohledem na ochranu zdraví zaměstnanců a klientů přijmout odpovídající opatření, která mají sloužit k minimalizaci rizika nákazy.

Megan noticias

¿Qué pensáis sobre esta entrada en el sitio web de Česká správa sociálního zabezpečení? Recientemente la publicaron, si alguien no tuvo oportunidad de leer, debería

Přehled o pojistném pouze elektronicky, opatření na podporu zaměstnavatelů a další související změny

Přehled o výši pojistného od 1. 7. 2020 pouze elektronicky, opatření na podporu zaměstnavatelů v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a další související změny

Miren noticias

¿Alguno de vosotros ya ha visto la noticia de Česká správa sociálního zabezpečení que está en su web?

Od 1. 7. 2020 se podmínky pro nárok na čerpání ošetřovného vrátí do původního stavu

V úterý 30. června 2020 končí mimořádná vládní opatření, na jejichž základě bylo možné čerpat ošetřovné po celou dobu uzavření školských či dětských zařízení. Od 1. července 2020 tak lze opět čerpat ošetřovné pouze na dítě mladší 10 let, pokud je škola či školka uzavřena z nepředvídaných důvodů (havárie, epidemie aj.). Nárok na ošetřovné má rovněž zaměstnanec, který nemůže pracovat, protože musí ošetřovat nemocné dítě nebo jiného člena domácnosti.