Opiniones Estudi Ramon Folch I Associats Barcelona

CORONAVIRUS: ¿Te sientes seguro en tu trabajo?

¿Qué medidas toma tu empresa contra el coronavirus? ¿Hay teletrabajo?

admin

¿Has trabajado en la empresa Estudi Ramon Folch I Associats? Cuéntanos cómo recuerdas este empleo. De tu comentario puede depender la carrera profesional de muchas personas.

Arturo noticias

Leed la nueva entrada en la web de Estudi Ramon Folch I Associats

La Covid-19 i la gestió de residus: avancem cap a la sostenibilitat?

Marina Caballería Lamora

Durant les setmanes de confinament amb motiu del coronavirus, s’han observat diferents escenaris arreu del món destacables per la millora de la qualitat ambiental urbana: carrers lliures de cotxes, millora de la qualitat de l’aire, fauna passejant pels carrers de les ciutats, reducció del soroll ambiental, etc.

No obstant, altres beneficis ambientals resultants del confinament són menys visibles però tant o més significatius. És el cas, per exemple, de la disminució en la generació de residus municipals, ja que diversos estudis han demostrat una davallada important en el volum de residus recollits. La pregunta significativa és: què passarà en el futur proper, en un escenari post-confinament, amb relació als residus?

És evident que un cop es reactivi l’activitat econòmica, sobretot relacionada amb el comerç i l’hostaleria, la generació de residus tornarà a pujar. Tanmateix, què succeirà a escala del consumidor? Pot ajudar la crisi sanitària a modificar els hàbits de consum de la societat a favor de la reducció de residus? La resposta no és del tot clara.

Per una banda, el confinament possiblement hagi fet reflexionar a un sector de la societat per adonar-se que necessiten menys béns materials dels que trobaven imprescindibles fa només unes setmanes. A més a més, la desconfiança de la població envers els grans establiments comercials pel risc de concentració d’un gran volum de persones pot afavorir el comerç local, que ajuda a fomentar el teixit social i empresarial de barri i les relacions de veïnatge. Aquest comerç local està generalment associat a un producte de proximitat i a un menor volum d’empaquetatge dels productes. Per tant, té un menor impacte associat.

Per contra, aquest mateix escenari de desconfiança pot afavorir la compra de productes envasats per una major percepció de seguretat. També, com ja s’ha fet palpable, fomentar l’hàbit de comprar a través d’internet, el qual es caracteritza, generalment, per un sobre-embalatge dels productes, amb un impacte ambiental rellevant. En aquest sentit, qui ja feia la compra online, ha intensificat l’hàbit, però la nova conjuntura ha obert aquesta pràctica a nous segments de població com gent gran o persones fins ara poc propícies a utilitzar les noves tecnologies digitals per a aquesta finalitat.

Cal tenir en compte, també, que durant moltes setmanes –fins i tot mesos– l’ús de mesures d’autoprotecció com mascaretes i guants –els quals tenen una vida útil molt curta i no són reciclables–, serà, com a mínim, molt recomanable i presumiblement obligatori per diferents col·lectius i professionals: personal sanitari, personal que treballa de cara al públic, amb col·lectius vulnerables, etc.

Pel que fa al conjunt de residus sanitaris, la seva generació s’ha vist incrementada en un 350% d’ençà que va començar la crisi sanitària, segons dades de l’Agència de Residus de Catalunya. Per exemple, durant les setmanes de pic de la malaltia, un dels hospital de tercer nivell de Barcelona i referent en el tractament de pacients amb coronavirus, va registrar les següents dades d’utilització de materials de treball d’un sol ús, en comparació amb la situació habitual prèvia al brot de la pandèmia:

  •  Bates: 10.000 unitats/dia (es va multiplicar per 10 el seu consum habitual*)
  • Guants de plàstic: 7.000 capses/dia (es va multiplicar per 10 el seu consum habitual)
  • Xeringues: 30.000 unitats/dia (es va multiplicar per 7 el seu consum habitual)
  • Mascaretes monaghan: es va multiplicar per 50 el seu consum habitual

* Situació pre Covid-19

La generació de residus sanitaris s’espera que es mantingui elevada durant els propers mesos, sobretot pel seu ús en els centres hospitalaris, però també en altres centres on fins ara no eren habituals, com les residències de gent gran. Degut a l’elevat volum de residus acumulats i el seu potencial infecciós, la incineració s’ha plantejat com el principal sistema de gestió, seguit per la disposició en abocadors, sent ambdues pràctiques molt perjudicials pel medi ambient.

Fins la data, són nombrosos els col·lectius i grups ecologistes que s’han oposat a aquestes pràctiques, defensant que existeixen alternatives més sostenibles per gestionar aquest tipus de residu, com la desinfecció i esterilització dels productes per la seva posterior reutilització, reciclatge o revalorització.

En definitiva, el que sembla clar és que la crisi sanitària ha posat de relleu, un cop més, la necessitat de canviar l’actual concepció lineal de l’economia: tant les diferents administracions com les empreses han de treballar en l’elaboració de fulls de ruta que apostin decididament per un consum més responsable, de proximitat i que incorpori plenament la circularitat en tot el cicle productiu.

Pel que fa més concretament als residus sanitaris, caldria estudiar un nou model de gestió més sostenible basat en les característiques dels residus –per exemple, el seu potencial d’infecció–, per tal de poder-los oferir un tractament més específic, tot comptant amb infraestructures adequades i segures. Per tant, s’hauria de considerar la incineració i l’abocament com a última opció i prioritzar la reutilització i reciclatge sempre que fos possible, però sense deixar de banda el principi de circularitat, no només referit a la fase final del producte, sinó també als materials utilitzats per configurar-los.

 

 

Marcos noticias

Echad un vistazo a la web de Estudi Ramon Folch I Associats, hay novedades

"¿Qué le pasa al clima? Otro futuro es posible"

Publicación sobre el cambio climático a partir de la experiencia virtual "The Zone of Hope"

Motivación:

La exposición "The Zone of Hope", promovida por Aguas de Barcelona, ​​nos adentra en el futuro, para vivir en primera persona los efectos del cambio climático, mediante técnicas de realidad virtual.

La publicación "¿Qué le pasa al clima? Otro futuro es posible", ideada por ERF, amplía los contenidos con el objetivo de analizar a fondo las causas y las consecuencias del cambio climático a nivel global y en el entorno mediterráneo en particular.

Resultados:

El libro "¿Qué le pasa al clima? Otro futuro es posible" cuenta con textos del periodista Lluís Reales y fotografías de Oriol Alamany. Incluye entrevistas o artículos de expertos como Teresa Ribera, Carme Llasat, Josep Canadell, Javier Martín Vide, Ramon Folch, Rafael Mujeriego, Maria Salamero o Manola Brunet y miradas personales de Tomás Molina, Teresa Franquesa, Miguel A. Torres y Oriol Alamany. 

La primera parte aborda el contexto global de "¿Qué está pasando? ¿Qué dicen los medios, los científicos y la sociedad? "(Capítulo 1), la relación entre "Cambio climático y Agua "(capítulo 2) y recetas sobre "¿Qué se puede hacer?", presentando proyectos innovadores.

La segunda parte es una inmersión en la exposición The Zone of Hope (TZOH), acompañando a la protagonista, Violeta, para vivir el deshielo en el Polo Norte en el año 2038, por una Barcelona inundada el 2068 y por el embalse de la Baells seco, el 2093. Finalmente, se muestran los compromisos reales de los visitantes y cómo se pueden sumar a título individual.

La publicación ha sido concebida con criterios de ecodiseño por el Estudio La Page Original para minimizar su huella ambiental. Incluye una hoja de color para que el lector pueda descubrir algunas imágenes y datos ocultos.

TZOH está abierta hasta finales de noviembre de 2019.

Categoria  Divulgació socioambiental Etiquetas  Publicacions Ámbito:  Gabinet d'estratègies de sostenibilitat i clima Cliente  Sociedad General de Aiguas de Barcelona Lugar  Catalunya Periodo  2018


Aixa noticias

Estudi Ramon Folch I Associats es realmente activo en la web, recientemente publicaron una nueva entrada en su sitio web

Seguimos conectados: erf@erf.cat +34 933012329

A partir del 3 de junio

A ERF et continuem donant servei virtualment

En ERF seguimos a tu servicio virtualmente

ERF continues at your service virtually

Periodo  2020

Alejandra noticias

Encontré la última noticia de Estudi Ramon Folch I Associats que publicaron en su web, ¿Pensáis que eligieron un buen tema?

"What is happening to the climate? Another future is possible"

Publication on climate change based on "The Zone of Hope" virtual experience

Book at "The Zone of Hope".

TZOH is opened until end of november 2019.

Categoria  Divulgació socioambiental Etiquetas  Publicacions Ámbito:  Gabinet d'estratègies de sostenibilitat i clima Cliente  Sociedad General de Aiguas de Barcelona Lugar  Catalunya Periodo  2018

Julián noticias

¿Tenéis curiosidad por saber qué está pasando en Estudi Ramon Folch I Associats? Acaban de publicar noticias en su sitio web

“Què li passa al clima? Un altre futur es possible”

Publicació entorn el canvi climàtic a partir de l’experiència virtual “The Zone of Hope"

Motivació:

L’exposició “The Zone of Hope“, promoguda per Aigües de Barcelona, ens endinsa en el futur, per viure en primera persona els efectes del canvi climàtic, mitjançant tècniques de realitat virtual.

La publicació “Què li passa al clima? Un altre futur és possible”, ideada per ERF, amplia els continguts amb l’objectiu d’analitzar a fons les causes i les conseqüències del canvi climàtic a nivell global i a l’entorn mediterrani en particular. 

Resultats:

El llibre “Què li passa al clima? Un altre futur és possible” compta amb textos del periodista Lluís Reales i fotografies d’Oriol Alamany. Inclou entrevistes o articles d’experts com Teresa Ribera, Carme Llasat, Josep Canadell, Javier Martín Vide, Ramon Folch, Rafael Mujeriego, Maria Salamero o Manola Brunet i mirades personals de Tomás Molina, Teresa Franquesa, Miguel A. Torres i Oriol Alamany

A la primera part aborda el context global sobre “Què està passant? Què hi diuen els mitjans, els científics i la societat?” (capítol 1), la relació entre “Canvi climàtic i Aigua” (capítol 2) i receptes sobre “Què hi podem fer?”, amb històries de projectes innovadors.

La segona part és una immersió a l’exposició The Zone of Hope (TZOH), acompanyant la protagonista, la Violeta, per viure el desglaç al Pol Nord l’any 2038, per una Barcelona inundada el 2068 i pel pantà de la Baells sec, el 2093. Finalment, es mostren els compromisos reals dels visitants i com s’hi podem sumar a títol individual.

La publicació ha estat concebuda amb criteris d’ecodisseny per l’Estudi La Page Original per minimitzar la petjada ambiental. Inclou un full de color perquè el lector pugui descobrir algunes imatges i dades ocultes.

TZOH està oberta fins a finals de novembre de 2019.

 

Categoria  Divulgació socioambiental Etiquetas  Publicacions Ámbito:  Gabinet d'estratègies de sostenibilitat i clima Cliente  Sociedad General de Aiguas de Barcelona Lugar  Catalunya Periodo  2018